МАДАМ МИШИМА

от Елена Алексиева
Режисьор: Калин Ангелов
Художник: Никола Налбантов
Консултант: Доц. д-р Александър Илиев
Участва: Михаил Милчев

Мадам Мишима е монодрама, посветена на големия японски писател Юкио Мишима, чиято сложна и спорна – за онези, които слабо познават живота и творчеството му, – фигура продължава в значителна степен да бъде загадка дори за изследователите му и независимо от абсолютната фактологична яснота на неговия живот. Скандално известно е сепукото, с което слага край на живота си и което мнозина продължават да възприемат като фарс или ексцентричност на един разглезен от славата светски човек и творец. За други обаче – каквато е и тезата на Мадам Мишима – писателят е предопределен за героична смърт, за която извършва забележителна подготовка почти от самото начало на съзнателния си живот. Пиесата се опитва да напипа онзи скрит механизъм, който тласка Мишима към предизвестения финал, но не може да бъде отъждествен със съдба или предопределение, тъй като свободната воля на избрания играе в него ключова роля. Ето защо тя се стреми да бъде биографична, но не толкова чрез следване на фактите от живота му, колкото чрез приближаване към неговия дух през неизбежната и изключително силно изразена у Мишима игра на ероса и танатоса.

В по-широк план Мадам Мишима разказва за човека на изкуството, достигнал отвъд предела на своето изкуство. За героя, комуто героичният живот може да е отказан, но никой не може да му откаже героичната смърт. За пътя в изкуството като път на воина. За битката със себе си, за която най-важно е не да бъде спечелена, а да бъде изгубена с чест.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram