eDward – The Young Filmmaker’s Award

Автори: Евгения Сърбева и Никола Налбантов. Филмът е носител на втора награда на конкурса „eDward – The Young Filmmaker’s Award“ част от фестивала „eDIT Filmmaker’s Festival“ проведен за тринадесети път във Франкфурт на Майн, Германия.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

2020 © Nikola Nalbantov