СПОРТ ТОТО

СПОРТ ТОТО

Дизайн на студио, шапка и кашове за предаването на „Български спортен тотализатор“. Българска национална телевизия. Поръчител агенция OXGN.