Дизайн на студио, шапка и кашове за предаването на „Български спортен тотализатор“. Българска национална телевизия. Поръчител агенция OXGN.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

2019 © Nikola Nalbantov