by Zdrava Kamenova

Directed by Kalin Angelov
Stage designer: Nikola Nalbantov
Composer : Martin Karov

Cast:
Biljana Stoeva Vesselina Mihalkova Daniela Viktorova Milena Kaneva, Vladislav violin , Plamen Dimitrov, Teodor Papazov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

2020 © Nikola Nalbantov